Logo

Sjøtroll Havbruk AS

Et verdensledende sjømatselskap

Produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.

Besøk nettside
Front image
Front image