Logo

Sjøtroll Havbruk AS

Et verdensledende sjømatselskap

Produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.

Besøk nettside
Front image
Front image

FAG

Sjøtroll Havbruk AS har lærefag i følgende fag.