Institusjonskokkfaget

En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv produksjon av store mengder mat.

Image about