Logo

Finnås Kraftlag

Me è der når nåke skjer!

Finnås Kraftlag er eit samvirkeføretak. Føremålet er å skaffa nok energi og syta for ein sikker og rasjonell energidistribusjon samt gje eit breibandstilbod til medlemmane.

Besøk nettside

FAG

Finnås Kraftlag har lærefag i følgende fag.