Akvakultur

Arbeidsplassene innen denne næringen finnes hovedsakelig i oppdrettsanlegg og mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanleggene omfatter både små og mellomstore bedrifter.