Hvordan bli medlemsbedrift?

Hei på deg Bømlabedrift kjekt å se at du vil bli medlem.

Bømlo opplæringskontor jobber tverrfaglig og tilbyr service, råd og veiledning til lærlinger og lærebedrifter, og har i samarbeid med kommunen, ansvaret for å koordinere samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Målet med fellesskapet er å øke mulighetene, slik at de unge velger utdanning og jobb som gjør det mulig at de etablerer seg her på Bømlo. Om de velger utdanning andre steder, skal de vite at det er karrieremuligheter for driftige folk i vakker natur, her på Bømlo når de er ferdig utdannet.

Bømlo opplæringskontor er en medlemsorganisasjon for Bømlo kommune og private virksomheter som hører til i kommunen. Vi har per i dag 65 lærlinger i 21 medlemsbedrifter, som tilbyr 17 fag. I disse bedriftene samarbeider vi med 95 ansatte.

Bømlo opplæringskontor er juridisk eier og ansvarlig for lærekontraktene til lærlingene i medlemsbedriftene og skal sørge for at lærlingene består fagprøven og kommer i mål med sine fagbrev, på en trygg og god måte.

Hvorfor bli medlemsbedrift?

Bømlo opplæringskontor er til enhver tid oppdatert i forhold til lover og regler, og har overordnet administrativt ansvar slik at læreperioden skal foregå så smidig som mulig. Vi fungerer som en god støttepartner gjennom hele læretiden, og har også et overordnet ansvar for å koordinere samarbeidet mellom skole og arbeidslivet lokalt på Bømlo.

Image split

Hvilken hjelp får du dersom du blir medlemsbedrift?

 • Søknadsprosessen med å bli godkjent lærebedrift.
 • Oppstartsmøte for alle lærlinger med gjennomgang av olkweb og lage plan for opplæring.
 • Hospitering i skolen (som faglig leder eller instruktør).
 • Tilgang til oppfølgingsverktøy – olkweb.no som er et verktøy for oppfølging, opplæring og administrasjon av lærlinger.
 • Mulighet til å delta på møter for tettere samhandling mellom skole og arbeidsliv.
 • Registreringer og formaliteter, tar vi oss av.
 • Svar på spørsmål angående lover og regler med å ha lærling.
 • Oppdatert kompetanse i forhold til nye læreplaner.
 • Støtte i enkelt saker.
 • Ved manglende fag hos lærling.
 • Ved lærlingens forberedelser til fagprøve.
 • Ved eventuell omplassering av lærling til annen bedrift.
 • Ved behov kan Bømlo opplæringskontor delta som støtte i vurderingssamtalene.
 • Oppmelding til fagprøve.
 • Hjelp til å sette opp en intern opplæringsplan.

Hva koster det å være medlemsbedrift i Bømlo opplæringskontor?

 • Lærlingtilskuddet utbetales av fylket to ganger per år. Bømlo opplæringskontor fordeler tilskuddet ut til medlemsbedriftene. Hvor mye tilskudd som betales ut til medlemsbedriftene reguleres årlig av Bømlo opplæringskontor sitt styre. Tilskuddet settes til et fast beløp for hele året, uansett om ungdommen har ungdomsrett eller ikke.
 • Tilskudd per måned for ungdom med ungdomsrett kr. 6.377; gjeldende fra 01.01.2018.
 • Tilskudd per måned for ungdom uten ungdomsrett kr. 4.984; gjeldende fra 01.01.2018.
 • Dersom lærlingen mangler fag og må ha undervisning for å ta eksamen. Fordi han ikke har mulighet til å gå opp som privatist. Koster undervisning per time kr 118; Dette trekker fylke av på tilskuddet.
 • Lælinglønnen skal være en hel årslønn etter tariff for gjeldende fag, fordelt på to år.

  Slik at det koster ingenting å være medlem i Bømlo opplæringskontor. Medlemsbedriften får altså et fast tilskudd per måned per lærling og har mye god hjelp og støtte underveis.

Hva må til for å bli medlemsbedrift i Bømlo opplæringskontor?

 • Bedriften må være godkjent som lærebedrift. Søknad finner du her: Søknadsskjema
 • Bedriften velger ut en faglig leder som skal ha ansvar for opplæringen.
 • Bedriften må stille kvalitetssikrede læreplasser til rådighet.
 • Bedriften må følge fylkets minimumskrav når det gjelder internkontrollsystem.
 • Bedriften har ansvar for at læreplanmålene blir fulgt og for å følge opp lærlingen på arbeidsplassen.
 • Bedriften har arbeidsgiveransvaret for lærlingen (inkl. lønn, feriepenger, trivsel mm.).
 • Bedriften er pliktet til å melde i fra til Bømlo opplæringskontor dersom opplæringen ikke går som den skal.  

Medlemsbedriften har selv ansvar for

 • Å intervjue og finne riktig lærling kandidat.
 • Å skrive arbeidsavtale for læreperioden.
 • Å gi lærlingen en trygg og god arbeidsplass.
 • Å motivere lærlingen til å jobbe med faget underveis i læreperioden.
 • Å avholde vurderingssamtale minimum en gang hver 6. mnd.
 • Å godkjenne lærlingens arbeid som registreres av lærling i olkweb.no
 • Å følge en intern opplæringsplan.

Sjekk vestlandfylke.no/ for nærmere informasjon.

Image split
Image split

Velkommen til oss

Vi er tilgjengelig for hjelp til å sette i gang en prosess som vil hjelpe deg og din bedrift til å få riktige lærlinger.