Motormekaniker

En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap

Image about

Bedrifter med læreplassar innan Motormekaniker