Bømlo

Opplæring

Er til for lærlinger og lærebedrifter på Bømlo. Vi samarbeider med kommunen og koordinerer samarbeidet mellom skole og lokalt arbeidsliv.

Bømlo opplæringskontor er er et tverrfaglig opplæringskontor med medlemsbedrifter lokalisert på Bømlo. Hovedoppgaven vår er å rekruttere lærlinger og administrere lærlingeordningen for våre medlemsbedrifter. Sammen med kommunen, det lokale arbeidslivet og skolene på Bømlo. Ønsker vi også å bidra til at mulighetene for dagens ungdom styrkes, i dag og for fremtiden.

Creative Agency

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss via epost christina.bergstol@bomlook.no eller telefon +47 40 22 28 28

Bedrifter

Har dere lærling eller ansatt som ønsker å ta fagbrev på jobb, og ønsker hjelp til det formelle arbeidet rundt opplæringen? Da kan din bedrift bli medlem av Bømlo opplæringskontor. Vi gir service, råd og veiledning til bedriften før og under læretiden.

Foreldre

Vi ønsker sammen med skolene og arbeidslivet å bygge Bømlo for fremtiden og dagens ungdom. Bømlo er i sterk utvikling og i de nærmeste årene vil det være en økning av antall arbeidsplasser innen flere fagområder. Havbruk, industri, teknologi, helse og oppvekst. Lurer du på hvilke fremtidsutsikter som gjelder for din ungdom her på Bømlo. Ta kontakt med oss.

Ungdom

Syns du valgene er mange og trenger noen å rådføre deg med? Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg på veien mot å skaffe læreplass og nå ditt mål om å bli fagarbeider. Våre medlemsbedrifter tar årlig inn mange lærlinger i de fagene vi tilbyr.


19
19
Fag
20
20
Bedrifter
67
67
Lærlingar i året
1
1
Fagbrev på jobb