Bømlo

Opplæring

Er til for lærlingar og lærebedrifter på Bømlo. Me fungerer som eit bindeledd mellom skule, kommune og lokalt næringsliv.

Bømlo opplæringskontor er et tverrfagleg opplæringskontor med medlemsbedrifter lokalisert på Bømlo. Hovedoppgaven vår er å rekruttere til fag som næringslivet treng, samt administrere lærlingeordninga for våre medlemsbedrifter. Dette skjer i samarbeid med kommunen, lokalt næringsliv og ungdom- og vidaregåande skular. Me har fokus på å fremje verdien av eit fagbrev og visa at det spanande jobbar å få lokalt på Bømlo.

Creative Agency

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss via epost arnhild.tveita.larsen@bomlook.no eller telefon +47 48 15 89 83

Bedrifter

Har bedrifta di lærling eller ansatt som ynskjer å ta fagbrev på jobb, og dåke vil ha hjelp til det formelle arbeidet rundt opplæringa? Då kan bedrifta bli medlem av Bømlo opplæringskontor. Me gjer service, råd og vegleiing til bedrifta før og undervegs i læretida til lærlingen dykkar.

Foreldre

Bømlo er i stadig utvikling og det er behov for fagkompetanse på fleire områder no og i framtida. Havbruk, industri, teknologi, helse og oppvekst. Saman med skule og lokalt næringsliv jobbar me for å sikre relevant fagkompetanse. Lurer du på kva moglegheitar som finnes lokalt for din ungdom? Ta kontakt!

Ungdom

Lurer du på om fagopplæring og å ta eit fagbrev er noko for deg? Ta kontakt. Me har ei rekke medlemsbedrifter med opplæring i ulike fag som kanskje kan vera aktuelle.

Creative Agency

Arnhild Tveita-Larsen

Dagleg leiar Bømlo opplæringskontor

Kom i kontakt med meg via epost arnhild.tveita.larsen@bomlook.no eller telefon +47 48 15 89 83

Creative Agency

John Helge Møgster

Konsulent, ansvarleg for kommunale lærlingar

Kom i kontakt med meg via epost jhm@bomlo.kommune.no eller telefon +47 53 42 31 13


19
19
Fag
24
24
Bedrifter
65
65
Lærlingar i året
3
3
Fagbrev på jobb