Bømlo

Opplæring

Bømlo opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor med lokale medlemsbedrifter. Me tilbyr framtidsretta fagopplæring og er til for lærlingar og lærebedrifter lokalisert på Bømlo.

Me koordinerer samarbeidet mellom kommune, skule og lokalt næringsliv for å sikre kompetansen Bømlo har bruk for no og i framtida.

Creative Agency

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss via epost arnhild.tveita.larsen@bomlook.no eller telefon +47 48 15 89 83

Bedrifter

Har bedrifta lærling eller ansatt som ynskjer å ta fagbrev på jobb, og dåke vil ha hjelp til det formelle arbeidet rundt opplæringa? Då kan bedrifta bli medlem av Bømlo opplæringskontor. Me gjer service, råd og vegleiing til bedrifta før og undervegs i læretida til lærlingen dykkar..

Foreldre

Bømlo er i stadig utvikling og det er behov for fagkompetanse på fleire områder no og i framtida. Havbruk, industri, teknologi, helse og oppvekst. Saman med skule og lokalt næringsliv jobbar me for å sikre relevant fagkompetanse. Lurer du på kva moglegheitar som finnes lokalt for din ungdom? Ta kontakt!

Ungdom

Lurer du på om fagopplæring og å ta eit fagbrev er noko for deg? Ta kontakt. Me har ei rekke medlemsbedrifter med opplæring i ulike fag som kanskje kan vera aktuelle.


19
19
Fag
20
20
Bedrifter
65
65
Lærlingar i året
3
3
Fagbrev på jobb