Bømlo

Opplæring

Er til for lærlinger og lærebedrifter på Bømlo. Vi samarbeider med kommunen og koordinerer samarbeidet mellom skole og lokalt arbeidsliv.

Bømlo opplæringskontor er er et tverrfaglig opplæringskontor med medlemsbedrifter lokalisert på Bømlo. Hovedoppgaven vår er å rekruttere lærlinger og administrere lærlingeordningen for våre medlemsbedrifter. Sammen med kommunen, det lokale arbeidslivet og skolene på Bømlo. Ønsker vi også å bidra til at mulighetene for dagens ungdom styrkes, i dag og for fremtiden.

Creative Agency

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss via epost arnhild.tveita.larsen@bomlook.no eller telefon +47 48 15 89 83

Bedrifter

Har bedrifta lærling eller ansatt som ynskjer å ta fagbrev på jobb, og dåke vil ha hjelp til det formelle arbeidet rundt opplæringa? Då kan bedrifta bli medlem av Bømlo opplæringskontor. Me gjer service, råd og vegleiing til bedrifta før og undervegs i læretida til lærlingen dykkar..

Foreldre

Bømlo er i stadig utvikling og det er behov for fagkompetanse på fleire områder no og i framtida. Havbruk, industri, teknologi, helse og oppvekst. Saman med skule og lokalt næringsliv jobbar me for å sikre relevant fagkompetanse. Lurer du på kva moglegheitar som finnes lokalt for din ungdom? Ta kontakt!

Ungdom

Lurer du på om fagopplæring og å ta eit fagbrev er noko for deg? Ta kontakt. Me har ei rekke medlemsbedrifter med opplæring i ulike fag som kanskje kan vera aktuelle.

Kontakt oss

Arnhild Larsen Tveita

Kom i kontakt med meg via epost arnhild.tveita.larsen@bomlook.no eller telefon +47 48 15 89 83

Creative Agency

19
19
Fag
20
20
Bedrifter
65
65
Lærlingar i året
3
3
Fagbrev på jobb