Sjømatproduksjon

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og sjømatprodusenter og -eksportører.

Image about