Bømlo Opplæring

Next-generation theme

Læreplasser i
Akvakultur Automatiseringsfaget Barne og ungdomsarbeiderfaget CNCmaskineringsfaget Ernæringskokkfaget Fiske og fangst Helsearbeiderfaget IKT-servicefaget Industrimekanikerfaget Industrirørleggerfaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Motormekaniker Rørleggerfaget Salgsfaget Sjømatproduksjon Sveiserfaget Tavlemontørfaget

LES MER

Barne og ungdomsarbeiderfaget

LES MER

Ernæringskokkfaget

LES MER

Industrirørleggerfaget